Dianthus - strony WWW » Pomoc » Problem z zainstalowaniem stunnela jako usługi

Problem z zainstalowaniem stunnela jako usługi

Instalacja programu stunnel przebiegła poprawnie, jednak podczas instalowania stunnela jako usługi (Service install) wyskakuje błąd:

OpenSCManager FAILED 5:
Access is denied.

OpenSCManager Błąd 5:
Brak dostępu.

W celu zainstalowania tej usługi wymagane są uprawnienia administratora na komputerze. Jeśli mimo posiadania użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi pojawia się powyższy komunika, należy:

  1. Kliknąć menu start;
  2. Odnaleźć program CMD (wiersz poleceń) w linii wyszukiwania programów lub w menu start;
  3. Kliknąć program CMD (wiersz poleceń) prawym przyciskiem i wybrać opcję "Uruchom jako administrator" (Run as administrator);
  4. Następnie w linii komend uruchomić następującą komendę:
    net user administrator /active:yes
  5. Uruchomić ponownie komputer i zalogować się na użytkownika "administrator";
  6. Z poziomu użytkownika "administrator" przeprowadzić instalację stunnela jako usługi (Service install)
Dokument wydrukowany ze strony: www.dianthus.pl/pomoc/problem-z-zainstalowaniem-stunnela-jako-uslugi/