Dianthus - strony WWW » Pomoc » Obsługa poczty e-mail

Obsługa poczty e-mail

Poczta internetowa działająca na naszych serwerach działa w oparciu o następujące protokoły

Wysyłanie poczty:

SMTP - serwer wysyłania poczty działa standardowo na porcie 25, jednak ze względu na ograniczenia niektórych sieci (np. usługa neostrada TP) zalecamy korzystanie z portu 587. Połączenie szyfrowane jest możliwe na porcie 465.

Podczas wysyłania wiadomości wymagane jest włączone uwierzytelnienie hasłem.

Odbieranie poczty:

POP3 - serwer odbierania poczty przez protokół POP3 działa na porcie 110. Połączenie szyfrowane jest możliwe na porcie 995.

IMAP - serwer odbierania poczty przez protokół IMAP działa na porcie 143. Połączenie szyfrowane jest możliwe na porcie 993.

Zachęcamy do korzystania z protokołu IMAP, ponieważ to rozwiązanie daje możliwość zabezpieczenia korespondencji przez awarią naszego komputera (poczta jest przechowywana na serwerze). Dodatkowo, całą pocztę można przeglądać przez program na stronie internetowej. Protokół IMAP daje także możliwość współdzielenia konta e-mail.

Odbieranie poczty przez stronę internetowa:

Odbieranie i wysyłanie poczty e-mail jest możliwe przez stronę internetową. Każda domena hostowana na naszych serwerach posiada automatyczną poddomenę poczta.DOMENA.PL, pod którą znajduje się program pocztowy.

Konfiguracja programu pocztowego:

Konfiguracja każdego programu pocztowego wymaga podania adresów serwerów do obsługi poczty:

Protokół Adres serwera Port Port szyfrowany
SMTP smtp.DOMENA.PL, mail.DOMENA.PL 587 465
POP3 pop3.DOMENA.PL, mail.DOMENA.PL 110 995
IMAP imap.DOMENA.PL, mail.DOMENA.PL 143 993
Dokument wydrukowany ze strony: www.dianthus.pl/pomoc/obsluga-poczty-e-mail/