Dianthus - strony WWW » Pomoc » Konfiguracja programu Thunderbird

Konfiguracja programu Thunderbird

Konfiguracja poczty przychodzącej

Krok 1

Aby dodać konto pocztowe do programu Thunderbird wybierz z menu Narzędzia / Konfiguracja kont...

 

Krok 2

W otworzony okienku wybierz Dodaj konto... (lewy dolny róg okna)

 

Krok 3

Otworzy się okno o nazwie Kreator kont.
Wybierz opcję Konto pocztowe.
I kliknij przycisk Dalej.

 

Krok 4

W pole Twoje imię, nazwisko lub pseudonim wpisz dane.
W pole Adres e-mail wpisz pełny adres e-mail.
I kliknij przycisk Dalej.

 

Krok 5

W następnym kroku wybieramy typ serwera.
Jeśli chcesz by poczta była przechowywana na serwerze (posiadasz stałe łącze do Internetu) wybierz opcję Serwer IMAP.
Jeśli chcesz bo poczta była ściągana z serwera bezpośrednio na nasz komputer (posiadasz wolne łącze np. modem) wybierz opcję Serwer POP.

Do pola Serwer poczty przychodzącej wpisz nazwę Twojej domeny poprzedzoną nazwą mail np. mail.dianthus.pl, mail.domena.pl, mail.firma.pl
I kliknij przycisk Dalej.

 

Krok 6

Do pola Nazwa użytkownika wpisz pełny adres e-mail Twojego konta np. jan.kowalski@strona.pl
I kliknij przycisk Dalej.

 

Krok 7

Do pola Nazwa konta wpisz nazwę, która będzie pojawiać się w programie pocztowym dla dodawanego konta. Może to być adres konta e-mail.
I kliknij przycisk Dalej.

 

Krok 8

Na stronie Konfiguracja zakończona sprawdź poprawność wprowadzonych danych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Konfiguracja poczty wychodzącej

Krok 1

Jeśli chcesz ustawić konto poczty wychodzącej, w programie Thunderbird wybierz z menu Narzędzia / Konfiguracja kont...

 

Krok 2

Następnie z listy po lewo wybierz Serwer poczty wychodzącej.

 

Krok 3

W otworzony okienku wybierz Dodaj... (lewy dolny róg okna).

 

Krok 4

 

W polu Opis podaj dowolną nazwę opisującą serwer.
W polu Nazwa serwera wpisz adres serwera poczty (nazwę Twojej domeny poprzedzoną nazwą mail np. mail.dianthus.pl)
W polu Użytkownik wpisz pełny adres e-mail Twojego konta.
W polu Port proszę wpisać 587.
W części Używaj połączenia szyfrowanego, dla mniej zaawansowanych użytkowników, zalecamy zaznaczenie opcji Bez szyfrowania.
I kliknij przycisk OK.

 

Krok 5

Po zamknięciu okna wybierz z listy po lewo Twoje konto e-mail.
W części Serwer poczty wychodzącej (SMTP) sprawdź lub wybierz Twój serwer poczty.
I kliknij przycisk OK.

Sprawdzenie

Wyślij wiadomość testową do siebie lub/i innej osoby.
Następnie odbierz pocztę.

Podczas wysyłania i odbierania poczty zostaniesz poproszony o podanie hasła dostępowego.

Dokument wydrukowany ze strony: www.dianthus.pl/pomoc/konfiguracja-programu-thunderbird/