Dianthus - strony WWW » Pomoc » Konfiguracja filtra antyspamowego

Jak skonfigurować filtr antyspamowy

Konfiguracja filtra antyspamowego na serwerze hostingowym

UWAGA. Ten artykuł jest już nieaktualny.
Dotyczy on poprzedniej usługi hostingowej, nie realizowanej już przez naszą firmę.
Wszystkie konta zostały przeniesione na nowe serwery i użytkownik nie ma obowiązku konfigurować system antyspamowy.

Jeśli do nas i naszych pracowników zaczęła przychodzić niechciana poczta, nosząca znamiona spamu, zalecane jest uruchomienie filtra, który automatycznie sprawdzi pocztę przychodzącą.

 

Zarządzanie pocztą

Aby aktywować filtr antyspamowy, należy go skonfigurować, a następnie zapisać zmiany.

 

Krok 1.

Po zalogowaniu się do panelu hostingowego (w części Zarządzanie pocztą) należy wybrać opcję "Konfiguracja Spamassassina".

 

Krok 2.

Ustaw konfigurację, wg. własnych preferencji lub wg. poniższych wskazówek.

Gdzie trafia spam

Ustaw docelowy katalog dla wiadomości rozpoznanych jako spam

 

Próg rozpoznawania spamu

Ustaw jeden ze zdefiniowanych progów lub podaj własny poziom.
Rozpoznawanie spamu polega na przypisywaniu dodatniej lub ujemnej punktacji za odpowiednie parametry wiadomości.
Im więcej przyznano punktów, tym większe prawdopodobieństwo, że sprawdzana wiadomość jest spamem.

Próg oznacza wartość powyżej której wszystkie wiadomości będą traktowane jako spam.

 

Czy automatycznie kasować spam

Istnieje możliwość by przy odpowiedniej liczbie negatywnych punktów automatycznie kasować niechcianą pocztę.

 

dostępność treści spamu

Treść wiadomości spamu może zostać ukryta w celach bezpieczeństwa.
Wszystkie nowoczesne programy pocztowe doskonale radzą sobie z takim zagrożeniem,
dlatego proponujemy wyłączyć tą opcję.

 

Zmiana tematy spamu

Zalecamy automatyczną zmianę tematu wiadomości, która została rozpoznana jako spam.

 

Ważne by po konfiguracji filtru antyspamowego zatwierdzić zmiany klikając przycisk "Zapisz" na dole strony.

Dokument wydrukowany ze strony: www.dianthus.pl/pomoc/konfiguracja-filtra-antyspamowego/