Dianthus - strony WWW » Pomoc » Jak otrzymać kod AUTHINFO/AUTHCODE z firmy Netart

Jak otrzymać kod AUTHINFO/AUTHCODE z firmy Netart?

W celu otrzymania kodu umożliwiającego przeniesienie domeny z firmy Netart do naszej firmy, wlaściciel domeny powinien wystąpić do firmy Netart (nazwa.pl) z prośbą o wydanie takiego kodu.

Pobierz wniosek o wydanie kodu przez Netart

w kolejnym kroku, właściciel domeny powinien wypełnić czytelnie wniosek.

Wypełniony i podpisany wniosek należy zeskanować i wysłać na adres biuro@netart.pl

Firma Netart po otrzymaniu wniosku (i jego zweryfikowaniu) prześle na adres korespondencyjny dla danej domeny kod autoryzujący, który umożliwia przeniesienie domeny do innego rejestratora.

Dokument wydrukowany ze strony: www.dianthus.pl/pomoc/jak-otrzymac-kod-authinfo-authcode-z-firmy-netart/