Dianthus - strony WWW » Oferta » Systemy CMS » Zarządzenie wyglądem strony

Zarządzanie wyglądem strony

Funkcjonalność zarządzania wyglądem strony umożliwia zmianę wyglądu danej strony (tzw. skórki), która może mieć nieco odmienny wygląd lub układ na stronie. Funkcjonalność taka jest często wykorzystywana przy stronach początkowych o charakterze portalowym (dużo informacji na stronie głównej) lub o innym charakterze niż podstrony informacyjne.

Dodatkowo mechanizm ten pozwala na łatwą zmianę wyglądu strony, podczas określonych sytuacji. Przykładowo podczas okresu świat czy też żałoby narodowej strona może zmienić wygląd na adekwatny do określonej sytuacji. Zmiana przebiega natychmiastowo, po zmianie i zaakceptowaniu określonego szablony strony (skórki).

Mechanizm ten, choć nie jest wykorzystywany codziennie, świadczy o wysokiej jakości strony oraz dużej świadomości właścicieli tych stron na jakość prezentacji treści w Internecie.

Zaplanowane "skórki" nie powinny bardzo odbiegać wyglądem od siebie, ponieważ użytkownicy mogą pomyśleć, że są na innej stronie.
Poszczególne "skórki" nie muszą się różnić wyglądem. Mogę mieć dodane różne inne elementy dynamiczne.

Przykładem takiej zmiany jest nasza strona główna oraz strona mapy, które nie posiadają informacji o miejscu trony w strukturze menu, natomiast posiadają te informacji wszystkie inne strony naszego serwisu.

Dokument wydrukowany ze strony: www.dianthus.pl/oferta/systemy-cms/zarzadzenie-wygladem-strony/