Dianthus - strony WWW » Oferta » Systemy CMS » Lista mailingowa

Lista mailingowa

Lista mailingowa jest narzędziem umożliwiającym kontakt z klientami lub/i subskrybentami wiadomości za pomocą poczty e-mail.

Narzędzie mailing listy skupia w sobie następujące funkcjonalności:

 • Przygotowanie wyglądu wysyłanego e-maila;
 • Przegląd wcześniej przygotowanych e-maili;
 • Przegląd adresów e-mail zawartych w bazie;
 • Dodawanie adresów;
 • Import adresów (plik tekstowy, plik CSV);
 • Import adresów z zewnętrznych baz danych;
 • Import adresów z modułu ankiet (dla użytkowników modułu ankiety);
 • Przypisywanie adresów do grup;
 • Zmiana ustawień wysyłki;
 • Możliwość wysyłania wiadomości testowych;
 • Możliwość wysyłania wiadomości od określonych adresatów;
 • Możliwość wysyłania wiadomości od określonych grup (z ominięciem duplikatów adresów);
 • Możliwość wysyłania wiadomości od określonych grup z wyłączeniem osób z innej grupy (np. wszyscy zainteresowani, ale nie klienci);
 • Możliwość dowolnego osadzania plików graficznych w treści strony.

Nad poprawnością wysłania e-mail czuwa kolejka e-maili.
Kolejkowanie wysyłania poczty powoduje iż:

 • Przygotowana wiadomość zostaje wysłana (do kolejki) w ułamku sekundy;
 • Wiadomości rozsyłane są bez dalszego udziału użytkownika (w tle);
 • Odbiorcy wiadomości nie widzą się na wzajem w polu "wysłane do";
 • W zależności od potrzeb klientów, wiadomości wysyłają się w tle z określoną prędkością.
  Standardową wartość 120 e-maili na godzinę, można zwiększyć nawet do 6000 e-maili na godzinę.
  Większe prędkości wysyłania wymagają wykupienia odpowiedniego hostingu dedykowanego.
 • Kolejkę wiadomości można podglądać, a w razie potrzeby wykasować niewysłaną wiadomość.

Narzędzie to charakteryzuje:

 • Niski koszt komunikacji z klientem;
 • Brak ograniczeń na wielkość bazy teleadresowej;
 • Swobodne definiowanie grup;
 • Wsparcie do utrzymania więzi z klientami oraz budowania marki;
 • Niezawodny system komunikacji.
Dokument wydrukowany ze strony: www.dianthus.pl/oferta/systemy-cms/lista-mailingowa/