Dianthus - strony WWW » Oferta » Systemy CMS » Aktualizacje systemu CMS » Archiwum

Aktualizacje systemu CMS - archiwum

Poniżej przedstawiamy archiwalną listę zmianach i aktualizacjach w systemie CMS.

2011-12-23

 • Moduł - Lista mailingowa - Importowanie danych z konta pocztowego IMAP - Import z konta IMAP wyszukuje adresy e-mail z działającego konta pocztowego oraz dodaje je do bazy mailingowej.

2011-11-19

 • Moduł Optymalizacji zdjęć - Dodano optymalizację zdjęć w treści mailingu;
 • Moduł - Lista mailingowa - Dodano obsługę Moduł Optymalizacji zdjęć;
 • Moduł - Lista mailingowa - Dodano możliwość kasowania mailingów;
 • Moduł - Lista mailingowa - Dodano możliwość kasowania grup adresów.

2011-11-17

 • Edytor stron/Lista stron - Dodano wyświetlanie nazwy szablony (wyglądu) na liście podstron;
 • Edytor stron/Lista stron - Ulepszono ustalanie kolejności podstron.

2011-11-08

 • Moduł Optymalizacji SEO - Poprawiono komunikaty o błędach;
 • Moduł Optymalizacji SEO - Prezentacja komunikatów krytycznych po zalogowaniu się do panelu.

2011-11-03

 • Moduł Optymalizacji zdjęć - Poprawiono generowanie przyciętych plików PNG w galerii;
 • Moduł Optymalizacji zdjęć, Edytor Stron - Przy wstawianiu dużego zdjęcia do treści, generowana jest od razu miniaturka, co znacznie przyspiesza dodawanie nowych zdjęć do treści.

2011-10-15

 • Moduł Optymalizacji zdjęć - Poprawiono dodawanie plików PNG do edytora stron;

2011-09-30

 • Moduł - Lista mailingowa - Dodano komunikat przy błędnym adresie e-mail, który nie został wysłany do kolejki wysyłki;
 • Panel administracyjny - dodano możliwość wyświetlania komunikatów po zalogowaniu;
 • Moduł - Przyjazne linki - przyśpieszono generowanie adresów;
 • Moduł Optymalizacji zdjęć - optymalizator działa automatycznie po zapisaniu dokumentu (ustawienie domyślne);
 • Edytor Graficzny - przy włączonym optymalizatorze zdjęć, można wybrać z listy dowolny plik graficzny. Jest on od razu zoptymalizowany do szerokości 300 pikseli. Po każdorazowym zapisaniu, optymalizacja i wielkość miniatury są weryfikowane.
 • Moduł Upload - Dodano wysokość i szerokość plików graficznych JPEG i PNG.

2011-09-28

 • Moduł Optymalizacji zdjęć - zmieniono metodę generowania zdjęć i miniaturek (wyeliminowano problem z antyaliasingiem na kontrastujących brzegach zdjęcia);

2011-09-15

 • Moduł - Przyjazne linki - poprawiono generowanie adresów ze znakami specjalnymi;
 • Moduł - Lista mailingowa - dodano możliwość automatycznego przypisania importowanej listy adresów do wielu grup;
 • Moduł - Lista mailingowa - dodano możliwość wysyłania wiadomości do określonych grup z wyłączeniem z wysyłki innych określonych grup;

2011-09-01

 • Moduł - Przyjazne linki - poprawiono generowanie adresów ze znakami specjalnymi.

2011-08-27

 • Moduł Galeria - Dodano możliwości przesuwania zdjęć w galerii w górę lub w dół;
 • Moduł Galeria - Zmieniono domyślne wielkości powiększeń zdjęć na 750x450;
 • Moduł Galeria - Dodano możliwości kasowania galerii;
 • Moduł optymalizacji i pozycjonowania - Aktualizacja.

2011-08-26

 • Moduły Upload - Aktualizacja wersjonowania modułu;

2011-08-04

 • Moduły Upload i Galeria - integracja modułów umożliwiająca uploadowanie zdjęć bezpośrednio do galerii;

2011-07-28

 • Moduł optymalizacji i pozycjonowania - Aktualizacja;
 • Strony/Lista stron - dodano pełną integrację z modułem "optymalizacji i pozycjonowania";

2011-07-27

 • Moduł Optymalizacji zdjęć - zmieniono sposób generowania zdjęć (wyeliminowano poszarpane brzegi);
 • Moduł Optymalizacji zdjęć - dodano możliwość wyczyszczenia pamięci podręcznej przechowującej wygenerowane zdjęcia;

2011-07-23

 • Moduł Galeria - poprawka dotycząca umieszczania cudzysłowów w nazwie galerii;

2011-07-20

 • Moduł "elementy strony" - Drobne poprawki w działaniu i literówki;

2011-07-19

 • Edytor Graficzny - Aktualizacja edytora WYSIWYG - Poprawiono działanie w przeglądarce IE 9.0;

2011-07-12

 • Moduł Upload - Dodano multiuploader - możliwość wrzucenia kilku zdjęć na raz;
 • Zaktualizowano silnik CMSa i wszystkie moduły;

2011-07-07

 • Moduł galeria - Aktualizacja bazy danych galerii;
 • Moduł generowania i optymalizacji zdjęć - Dodano optymalizację zdjęć, po zmianie rozmiaru, wyłączenie optymalizacji;
 • Moduł Upload - Dodano opcję wyłączenia optymalizacji dla uploadowanego pliku.

2011-06-09

 • Aktualizacja systemy edycji treści;
 • Aktualizacja modułu upload - automatyczne dodawanie nazwy;
 • Optymalizator zdjęć - Dodano obsługę cache przeglądarki dla wygenerowanych plików graficznych;
 • Moduł galeria - dodano prezentację graficzną listy galerii z podstron;

2011-06-08

 • Aktualizacja systemy wysyłania wiadomości e-mail;
 • Aktualizacja modułu upload;

2011-03-18

 • Aktualizacja systemy wysyłania wiadomości e-mail. Obecnie można swobodnie definiować z poziomu menu "Lista mailingowa\ustawienia wysyłki" dane dotyczące wysyłanych e-maili. Poprzednie dane zostały zaimportowane podczas aktualizacji.

2011-03-10

 • Aktualizacja całego systemu prezentacji treści we wszystkich modułach.

2011-02-28

 • Moduł - Galeria - poprawiono rozmiar generowanych miniaturek;
 • Moduł - Automatyczne zgłaszanie zmian do wyszukiwarek - zaktualizowano dane wyszukiwarek internetowych.

2011-02-16

 • Moduł - Generowanie zdjęć - poprawiono analizę rozmiaru generowanych miniatur zdjęć.

2011-02-13

 • Moduł - Przyjazne linki - poprawiono generowanie adresów dla stron wielojęzycznych.

2011-01-29

 • Moduł - Przyjazne linki - poprawiono generowanie adresów dla obcojęzycznych adresów;
 • Edytor graficzny - Poprawiono edycję nagłówków i stopek;
 • Edytor graficzny - Ustawiono domyślny wariant prezentacji tytułu na tytuł strony i rodzica strony - Optymalizacja dla wyszukiwarek;
 • Edytor graficzny - Rozwiązano błąd z podmianą wielkiej litery Ó na małą literę ó;
 • Lista mailingowe - Rozwiązano błąd z podmianą wielkiej litery Ó na małą literę ó;
 • Galeria zdjęć - Dodawanie nowego zdjęcia do galerii - możliwość zaznaczenia zdjęcia, klikając na jego opis lub zdjęcie.

2011-01-22

 • Moduł - Generowanie zdjęć - poprawiono analizę dokumentów systemu CMS zawierających zdjęcia.

2011-01-05

 • Moduł - Lista mailingowa - dodano możliwość szybkiego dodawania i usuwania z grup po wejściu na edycję szczegółów odbiorcy.

2010-11-29

 • Edytor graficzny - Usunięto problem z listą uploadowanych obrazków (błędne kodowanie znaków specjalnych).

2010-10-27

 • Generator galerii - Usunięto problem ze współpracą z menu rozwijalnym.

2010-04-11

 • Generator galerii - Dodano edycją opisów zdjęć w galerii.

2010-03-30

 • System kolejkowania wysyłania e-maili - aktualizowano system wysyłki e-maili;

2010-03-11

 • Generator galerii - w panelu administracyjnym dodano informację o ilości zdjęć w galerii;
 • Generator galerii - poprawiono błąd opisów z apostrofami.

2010-03-09

 • Generator galerii - dodano możliwość swobodnego umieszczania galerii w dowolnym miejscu strony (lub/i) na wielu stronach;
 • Generator galerii - dodano opisy wspierające SEO (Optymalizacja pod potrzeby pozycjonowania);
 • Generator galerii - automatyczne dodawanie kodów galerii do nagłówka strony;
 • Generator galerii - Lista wyboru zdjęcia pomija już dodane do galerii zdjęcia.

2010-02-23

 • Uploader plików - dodano możliwość usuwania plików z serwera.

2010-01-13

 • System CMS - zaktualizowano edytor graficzny;
 • System CMS - dodano polską wersję językową do edytora graficznego.

2010-01-12

 • Moduł - Upload - dodano pole opisu pliku, które automatycznie staje się tekstem alternatywnym dla uploadowanych zdjęć;
 • Moduł - Optymalizacja zdjęć - zdjęcie dodane do strony jest automatycznie kompresowane, a jego rozmiar w pliku jest ustalany na taki jaki wynika z rzeczywistej wielkości zdjęcia na edytowanej stronie (zdjęcie nie jest przeskalowane).
 • System CMS - Zdjęcie można wybrać z listy uploadowanych zdjęć, bez potrzeby wychodzenia z edycji strony.

2009-12-17

 • Moduł - Lista mailingowa - dodano pole informacyjne w zgłoszonym adresie e-mail;
 • Moduł - Lista mailingowa - dodano wyświetlanie przynależności adresu e-mail do grupy na liście głównej i w szczegółach;

2009-11-02

 • Moduł - Automatyczne zgłaszanie zmian do wyszukiwarek - dodano przyjazne komunikaty o błędach;

2009-10-31

 • System CMS - edytor graficzny - dodano możliwość wybory linku z listy podstron;
 • System CMS - Lista mailingowa - powiększono pola do wprowadzania treści, nowo dodawany kontakt jest od razu aktywny;

2009-09-16

 • System CMS - zaktualizowano edytor graficzny - przyspieszono ładowanie edytora;
 • System CMS - dodano możliwość zapisania drugiego pola na wszystkie podstrony;
 • System CMS - poprawiono błąd dodający znak nowej linii do drugiego pola.

2009-08-30

 • System CMS - przyspieszono ładowanie listy stron;
 • System CMS - zmieniono nazwę podmenu z strony/strony na strony/lista stron;
 • System CMS - poprawiono prezentację listy stron dla systemów nie posiadających modułów SEO.

2009-07-30

 • Moduł - Automatyczne zgłaszanie zmian do wyszukiwarek - zwiększenie ilości parametrów do wyzwalacza wysyłania zgłoszeń.

2009-07-16

 • Panel administracyjny - rozwiązanie problemu z kalendarzem w ankietach.

2009-07-14

 • Panel administracyjny - optymalizacja czasu ładowania panelu administracyjnego.

2009-06-22

 • Panel administracyjny - dynamiczne dodawanie uprawnień do pliku zarządzania nagłówkami;
 • Moduł: generator przyjaznych linków - aktualizacja bezpieczeństwa ustawień.

2009-06-16

 • Moduł: Automatyczne zgłaszanie zmian do wyszukiwarek internetowych - aktualizacja po zmianie adresów powiadomień w wyszukiwarkach.

2009-05-07

 • Moduł: generator przyjaznych linków - ominięcie niepotrzebnych znaków i poprawienie generowania adresów.

2009-04-27

 • Optymalizator SEO - Aktualizacja;
 • Moduł: lista mailingowa - Aktualizacja prezentacji informacji;
 • Moduł: lista mailingowa - Aktualizacja funkcjonalności wysyłki do pojedynczych użytkowników.

2009-04-26

 • Poprawione generowanie Tytułu. Poprawiono obsługę automatycznego generowania tekstu doklejanego do tytułu strony, na podstawie strony rodzica.

2009-04-16

 • Poprawione generowanie kodu HTML stron. Poprawiono obsługę tagowania kampanii marketingowych, które zgłaszane były jako błędy standardu W3C.

2009-04-08

 • Moduł: lista mailingowa.

2009-04-07

 • Zarządzanie treścią strony.

2009-03-28

 • Kolejka wysyłki e-maili - można podglądać kolejkę wiadomości, a w razie potrzeby wykasować niewysłaną wiadomość.

2009-03-27

 • Zbieranie adresów e-mail na stronie - możliwość edytowania grup do których jest automatycznie przypisywany e-mail;
 • Zbieranie adresów e-mail na stronie - możliwość edytowania stron lądowania;
 • Zbieranie adresów e-mail na stronie - możliwość edytowania treści e-maili.

2009-03-23

 • Cały system - zmiany w wyglądzie i sposobie nawigacji.

2009-03-22

 • Moduł - Ankiety - możliwość tworzenia nowych ankiet i przypisywania ich do poszczególnych użytkowników.

2009-03-19

 • Moduł - Ankiety;
 • CMS - Edytor poprawnie sprawdza pisownię w przeglądarce Firefox;
 • Zarządzanie treścią strony;
 • Moduł - FAQ;
 • Moduł - Przyjazne linki.

2009-03-16

 • Optymalizator SEO - aktualizacja;
 • Lista mailingowa;
 • CMS - dodawanie nowych stron - modyfikacja dodawania;
 • CMS - zmiana kolejności stron.

2009-03-15

 • Optymalizator SEO - aktualizacja;
 • Edycja stron;
 • Lista mailingowa - przygotowanie treści.

2009-03-11

 • Optymalizator SEO - aktualizacja;
 • Informacje o optymalizacji SEO w liście stron;
 • Lista mailingowa - przygotowanie treści;
 • Dodawanie nowej strony;
 • Wykrywanie nowych pustych stron;
 • Zmiana kolejności stron;
 • Generowanie haseł;
 • Generator przyjaznych linków.

2009-03-10

 • Optymalizator SEO - aktualizacja.

2009-03-02

 • Moduł - Ankiety;
 • Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ);
 • Optymalizator SEO - aktualizacja;
 • Sitemap - Mapa dla wyszukiwarek.
Dokument wydrukowany ze strony: www.dianthus.pl/oferta/systemy-cms/aktualizacje-systemu-cms/archiwum/