Dianthus - strony WWW » Hosting » Usługi dodatkowe

Dodatkowe usługi Hostingowe

Obsługa konta hostingowego

  • Instalacja oprogramowania webowego na koncie klienta - 120 PLN/godzinę*;
  • Dodawanie, usuwanie kont e-mail, autoresponderów, baz danych - 120 PLN/godzinę***;
  • Kopiowanie poczty IMAP z jednego serwera na inny serwer - 60 zł/1 GB danych;
  • Odtworzenie kopii bezpieczeństwa - 15 zł/1 GB danych (młodszej niż 3 dni);
  • Odtworzenie kopii bezpieczeństwa - 60 zł/1 GB danych (starszej niż 3 dni)**;
  • Odtworzenie kopii bezpieczeństwa - 120 zł/1 GB danych (starszej niż 14 dni)****;
  • Tworzenie dodatkowej kopii bezpieczeństwa na zewnętrzny serwer - 15 zł/1 miesiąc/1 GB danych;
  • Specyficzne ustawienia serwera, wymagające dodatkowej konfiguracji - 120 zł/godzinę*;
  • Przygotowanie dedykowanego systemu dla serwera dedykowanego lub wirtualnego (konfiguracja) - 800 zł/netto

 

 

* rozpoczęta godzina pracy;
** kopia archiwalna jest dostępna około 14 dni;
*** 1/4 stawki godzinowej za rozpoczęte 15 minut pracy;
**** tylko w przypadku określonych możliwości technicznych.

Podane kwoty są cenami netto, chyba że podano inaczej

Dokument wydrukowany ze strony: www.dianthus.pl/hosting/uslugi-dodatkowe/