Dianthus - strony WWW » Hosting » Project Hosting

Project Hosting

Specyfikacja usługi Project Hosting.

Usługa Project Hosting polega na uruchomieniu kilku (w wersji podstawowej dwóch) usług hostingowych na kilku oddzielnych maszynach fizycznych (serwerach).
Usługa działa ja jednym głównym serwerze. W sytuacji zaistnienia awarii lub zwiększenia ruchu, ruch z serwera jest przekierowany stopniowo na drugi lub kolejny serwer.

Zmiana przepływu ruchu jest realizowana przez usługę DNS.

Usługa Project Hosting umożliwia stopniowe dołączanie kolejnych serwerów w sytuacji narastania ruchu na stronie internetowej.

Parametry usługi.

Usługa realizowana jest w oparciu o następujące parametry techniczne usługi hostingowej:
Pojemność: 20 GB
Transfer miesięczny: 1 TB na każdy serwer

Koszt usługi.

Koszt stały 115 PLN/miesięcznie
Koszt za jeden serwer 125 PLN/miesięcznie

Koszt całkowity, miesięczny usługi dla dwóch serwerów: 365 PLN/miesięcznie
Koszt całkowity, miesięczny usługi dla trzech serwerów: 490 PLN/miesięcznie

Czas reakcji na usterki.

Niedostępność serwera lub nieprawidłowe działanie serwera:
Podjęcie zgłoszonej Interwencji: 1 godzina
Naprawa usterki: 2 godziny
Dostępność pomocy technicznej w sytuacji awarii: 24/7

Odszkodowania w przypadku dłuższego czasu usterki.*

Rekompensata za godzinę opóźnienia (% opłaty miesięcznej za serwer): 5 %
Maksymalna rekompensata na miesiąc  (% opłaty miesięcznej za serwer): 100 %

Umowa na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia usługi ze skutkiem na koniec miesiąca w którym wypowiedziano umowę.

Podane ceny są cenami netto .

* odszkodowanie nigdy jeszcze nie musiało być wypłacane.

Dokument wydrukowany ze strony: www.dianthus.pl/hosting/project-hosting/